Specialist in faciliteren

De brug-evaluatie

Doel

Verbeteringen doorvoeren.

Bruikbaar bij

Bij een tussentijdse evaluatie van een traject om verbeteringen door te voeren of na afloop van een Sprint binnen de scrum-aanpak.

Meervoudige interesse

Verbaal-Linguïstisch, interpersoonlijk

Aanpak

Voorbereiding
Hang op een wand een aantal flip-overvellen en hang op de tegenovergestelde wand hetzelfde aantal flip-over vellen.

Uitvoering

 • Vraag aan de deelnemers over welke onderwerpen zij de evaluatie willen uitvoeren. Schrijf die onderwerpen boven de flip-over vellen aan beide kanten. Links en rechts hangen dus dezelfde onderwerpen.
 • Vraag de deelnemers om op aparte post-its te schrijven wat zij ooit als beste hebben ervaren. Het hoeft dus niet dit binnen het te evalueren project te zijn.
  Voorbeeld:
  Stel één van de onderwerpen is samenwerking. De deelnemers schrijven op aparte post-its wat de kenmerken van deze samenwerking waren. Wat maakte de samenwerking zo goed? Welk gedrag vertoonden de deelnemers waardoor de samenwerking zo succesvol werd?
 • De deelnemers plakken de post-its op de ene wand onder toelichting van hetgeen ze opgeschreven hebben. Zo nodig worden er teksten ter verduidelijking bij de post-its geschreven.
 • Vraag de deelnemers om op aparte post-its te schrijven wat zij binnen het te evalueren project ter verbetering vinden.
 • De deelnemers plakken de post-its op de andere wand onder het geven van een toelichting van hetgeen ze geschreven hebben. Zo nodig worden er teksten ter verduidelijking bij de post-its geschreven.
 • Verdeel de groep in net zoveel subgroepen als er hoofdonderwerpen op de flip-overs staan.
 • Elke subgroep pakt één onderwerp op en beschrijft aan de hand van wat in het verleden goed is gegaan een verbeteringsvoorstel voor iets wat verbeterd moet worden.

De verbeteringsvoorstellen worden plenair besproken.

(online) variatie

In de PDF staan nog twee variaties en een online variatie.

Bron

Henri Haarmans

Download deze werkvorm