Specialist in faciliteren

De Disney-strategie

Achtergrond

Walt Disney was een meester in het realiseren van vernieuwende creatieve ideeën en was in staat op basis hiervan een groot zakenimperium op te bouwen. Hij maakte zijn dromen waar. Dat heeft geresulteerd in schitterende tekenfilms die op het moment van verschijnen uniek waren in de markt. De aanpak die hij hanteerde om deze tekenfilms te maken, staat nu bekend als de Disney-strategie.

Doel

Op een systematische wijze dromen/ideeën verwezenlijken.

Bruikbaar bij

Het realiseren van een droom als je nog niet weet hoe je die droom moet realiseren.

Meervoudige Interesses

Afhankelijk van de werkvormen die gebruikt worden

Aanpak

Bij de Disney-strategie krijgen de deelnemers een rol toegewezen: Dromer, Realist resp. Criticus. Hierdoor wordt er vanuit drie perspectieven naar de droom en de oplossing gekeken.

De droomfase

Het doel van deze fase is: onbeperkt ruimte geven aan ideeën. De echte dromers verzinnen hier welke wilde uitzinnige mogelijkheden er zijn, om dit project/doelstelling vorm te geven.

De realisatiefase

Het doel van deze fase is van het geselecteerde idee te bepalen hoe het uitgevoerd kan worden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van technologie, omgeving, tijd, enzovoort. Het is belangrijk dat de realisten werken vanuit de vraag. Niet of dat het uitgevoerd kan worden, maar hoe het uitgevoerd kan/zal worden. Met deze wijze van denken kun je de barrières, die er zeker zullen zijn, gemakkelijker slechten. In deze fase is constructieve feed forward zeer welkom

De kritischefase

Het doel van deze fase is om hele plan tegen het licht te houden.
Is het een goed plan? Zij fronsen de wenkbrauwen en hebben interne dialogen: “Wat er nog niet aan klopt is ….., Wat onvoldoende is uitgewerkt …..
De critici vragen zich af: “Kan ik hier wel mee instemmen? Met welke elementen wel en met welke elementen niet?” Hoe kijkt de buitenwereld hier volgens mij tegen aan? Is het financieel goed doordacht? Is dit wel de beste manier om onze criteria, zoals we bij detart geformuleerd hebben,  gestalte te geven? Past dit wel in de cultuur van de organisatie die wij willen zijn?

Alle opmerkingen van de Critici (feed forward) gaan naar de Realisten, die vervolgens weer aan de slag gaan om met de feed forward punten het plan bij te stellen en te optimaliseren.
Alles vanuit het motto: “Er bestaat geen mislukking, alleen feed forward.”

Iteraties

De drie fasen (kunnen) worden herhaald tot de Dromers, Realisten en Critici zeggen: “We doen het.”

Meer informatie

In de PDF die je hieronder kunt downloaden is de strategie volledig uitgeschreven en is beschreven hoe je deze stratgie online kunt toepassen.

Download deze werkvorm

Naar de training