Specialist in faciliteren

De hobbykennismaking

Doel

Op een iets dieper niveau kennismaken.

Bruikbaar bij

Meetings waar de deelnemers elkaar niet kennen of juist denken elkaar te kennen. In het laatste geval laat je iets van jezelf zien dat de anderen niet weten

Meervoudige interesse

Lichamelijk-kinesthetisch, Interpersoonlijk.

Aanpak

Ga in een kring staan.
Een deelnemer stapt naar voren en beeldt zonder woorden zijn/haar hobby uit. De andere deelnemers proberen te raden wat die hobby is.

Als de andere deelnemers geraden hebben wat de hobby is, ligt de deelnemer toe wat de reden is dat hij/zij deze hobby beoefent, wat hij daarvan geleerd heeft.

Sluit af door de deelnemers te vragen welke kwaliteiten, lessen of vaardigheden van de genoemde hobby’s voor de meeting nuttig kunnen zijn. Schrijf deze op een flipover.

Variatie

In de PDF staan nog een variatie en de online variatie.

Bron

Coachingkalender 2021

Meer informatie

Dit is één van de werkvormen die je leert tijdens de training ‘Wijs met werkvormen‘.

Meer informatie

In de PDF, die je hieronder kunt downloaden, staat nog een variatie.

Download deze werkvorm