Specialist in faciliteren

De kennismakingsgalerij

Werkvormen hoeven niet complex te zijn om het beoogde resultaat te bereiken. De kennismakingsgalerij is zo’n werkvorm die juist door zijn eenvoud heel effectief is.

Doel

Kennismaken op basis van willekeurig gestelde vragen.

Bruikbaar bij

Elke online sessie die je faciliteert.

Meervoudige interesse

Verbaal-Linguïstisch, interpersoonlijk, visueel-ruimtelijk.

Aanpak
  • Alle deelnemers zetten hun video uit.
  • Vervolgens stel je binaire vragen. Dat zijn vragen waar alleen met ja en nee op geantwoord kan worden.
  • Als een deelnemer de vraag met ja kan beantwoorden, dan zet hij zijn video weer aan.
  • Na beantwoording van de vraag gaan de video’s weer uit en stelt de facilitator de volgende vraag.

De vragen die je stelt, kunnen:

  • Algemeen zijn.
  • Gericht zijn op de locatie waar iedereen is (stad, provincie, land, keukentafel …).
  • Gericht zijn op het onderwerp van de meeting.
Tips

Zorg er wel voor dat elke deelnemer minimaal één vraag met ‘ja’ heeft kunnen beantwoorden. Eindig desnoods met: “Heb je geen enkele vraag met ‘ja’ kunnen beantwoorden, zet dan nu je video aan.”
In de PDF krijg je nog een tip over de formulering van de vraag,

Meer informatie

Dit is één van de werkvormen uit het werkboek ‘Online Werkvormen’. Dit werkboek bevat meer dan 70 online werkvormen. Je kunt er samen met de handleiding ‘Faciliteren van Online Meetings’ een abonnement op nemen.

Naar de handleiding

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm