Specialist in faciliteren

De oplossingencirkel

Doel
  • Concretiseren van een idee, zodat het een oplossing wordt.
  • Meten van draagvlak voor deze oplossing binnen de groep.
Bruikbaar bij

Een creatief proces om van een geselecteerd idee verder te brengen naar geaccepteerde oplossing.

Meervoudige interesse(s)

Lichamelijk-kinesthetisch, Interpersoonlijk.

Aanpak van de basisuitvoering

Verbaal-Linguïstisch, Logisch-mathematisch, Interpersoonlijk.

Aanpak

In het creatieve proces zijn ideeën geopperd. In de stap erna zijn ideeën geselecteerd, bijv. met behulp van de COCD-box, 5×7 of stickeren. Deze ideeën hebben de potentie om een oplossing te worden en daadwerkelijk gerealiseerd te worden. We brengen ze nu naar een oplossing.

Vraag de deelnemers welk idee ze willen adopteren om verder uit te werken. Iedere deelnemer adopteert een idee. Geef ze daarna tijd (bijv. 15 min.) om het idee voor zichzelf verder uit te werken tot een oplossing en een pitch voor te bereiden.

Laat de groep een cirkel vormen. De eerste idee-eigenaar gaat in de cirkel staan en pitcht zijn oplossing. De overige deelnemers stellen daarna vragen om de oplossing zo concreet mogelijk te krijgen. Tijdens de pitch en het vragen stellen geven zij d.m.v. positie kiezen t.o.v. de idee-eigenaar aan hoe duidelijk en uitgewerkt zij de oplossing vinden. Hoe verder weg hoe onduidelijker; hoe dichterbij hoe duidelijker.

Stop na 15 min. of als er geen vragen meer zijn. Laat de deelnemers a.d.h.v. de gekozen posities bepalen of het idee afvalt, verder verdiept moet worden of opgepakt kan worden.

Pak daarna het volgende idee op.

Tips en variatie

In de PDF die je hieronder kunt downloaden staan nog tips en een variatie.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Inspirerende Werkvormen voor een Creatieve Brainstorm’ echt iets voor jou.

Download deze werkvorm

Naar de training