Specialist in faciliteren

De stelling

Doel

Het doel van deze werkvorm is:

 • De deelnemers prikkelen en losmaken om mee te gaan denken.
 • De deelnemers in beweging laten komen (fysiek en in denken).
 • De mening of stemming peilen.
 • Nuanceren van de opinie van de groep. Met name als er eenzijdig gestemd is worden meestal toch argumenten voor de andere kant opgenoemd.
 • Uitgangspunt(en) van de bijeenkomst valideren.
 • Evalueren van de bijeenkomst of vaststellen van de gemaakte beweging door de groep.
Bruikbaar bij

Aan het begin of eind van een workshop of aan het begin van een nieuw onderwerp tijdens een workshop.

Meervoudige Interesses

Logisch-mathematisch, Intrapersoonlijk en, afhankelijk van de uitvoering, Visueel-ruimtelijk resp. Lichamelijk-kinesthetisch.

Aanpak
 • Teken een tabel, zoals in de pdf staat, op een flip-over. Schrijf de stelling er nog niet in.
 • Leg de stappen van de werkvorm uit.
 • Geef de deelnemers één sticker.
 • Plaats de stelling.
 • Laat de deelnemers scoren.
 • Evalueer de score.
  Begin met de laagste score (de ‘min’- of de ‘plus’-kant) door te vragen: “Wat kunnen argumenten zijn voor ….?”.
  Eindig met de hoogste score door dezelfde vraag te stellen.
  Er ontstaan dus niet vier, maar twee kolommen met argumenten.
 • De argumenten worden niet bediscussieerd en nabesproken. Het is wat het is.
Volledig uitgeschreven werkvorm en tips

In de PDF is de werkvorm volledig uitgeschreven en worden tips en variaties gegeven.

Meer informatie

Wil je deze en meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Faciliteren van Professionals – level 1’ echt iets voor jou.

Download deze werkvorm

Naar de training