Specialist in faciliteren

De visuele Intake

Doel

Het duidelijk krijgen wat het doel van een bijeenkomst is.

Bruikbaar bij 

Het duidelijk krijgen wat het doel van een bijeenkomst is.

Meervoudige interesses

Verbaal-linguïstisch, visueel-ruimtelijk en interpersoonlijk.

Aanpak

Bereid het intakegesprek voor en bedenk maximaal 6 kernvragen die je de opdrachtgever wilt stellen. Het is belangrijk dat de vragen ruimte bieden voor vrije interpretatie, maar ook zodanig aanvullend zijn dat ze alle onderwerpen die je wilt bespreken met de opdrachtgever omvatten. Zie voor een voorbeeld de foto’s in de PDF die je hieronder kunt downloaden. Het betreft een intake voor de ondersteuning van een groot congres (> 200 internationale deelnemers).

Bedenk per vraag een visualisatie die de vraag goed verbeeldt en teken de visualisaties groot op een rol papier (aan elkaar geplakte flip-over vellen mag ook). Schrijf bij de tekeningen de hoofdvraag en eventuele nevenvragen op.

Bij het intakegesprek is het belangrijk dat je aan een grote/ruime tafel zit. Na de korte kennismaking vertel je dat je het intakegesprek voorbereid hebt en dat je het op een andere manier wilt doen.

Leg de rol papier nu op tafel en rol hem zo ver uit dat alleen de eerste tekening zichtbaar is. Samen met de opdrachtgever bespreek je de vraag en vraag je de opdrachtgever de antwoorden op de vraag (vragen) op het papier te schrijven of te tekenen. Als er verbanden ontstaan tussen opmerkingen vraag je de opdrachtgever die verbanden ook te tekenen of je tekent ze zelf.

Is de eerste vraag voldoende beantwoord dan rol je de rol papier verder uit naar tekening 2. Ook hier worden de antwoorden van de opdrachtgever opgeschreven. Eventuele verbanden worden weer aangegeven (ook als het een verband is met vraag 1.

Op deze manier worden alle vragen beantwoord. Door het in- en uitrollen van de rol papier kunnen vragen en antwoorden teruggehaald en aangevuld worden.

Aan het eind kun je van elke tekening een foto maken en deze foto’s aan de opdrachtgever mailen.

Tip en variatie

In het PDF-bestand staat nog een variatie, de online variatie en een paar foto’s met voorbeelden.

Bron

Judith de Jong

Download de werkvorm