Specialist in faciliteren

Door de ogen van de toeschouwer

Doel

Deelnemers letterlijk een ander uitkijkpositie geven, andere beelden in de groep brengen, nieuwe inspiratie geven, rust brengen, positieve beelden delen, nader kennismaken.

Bruikbaar bij

Als rust brengend element in het programma.
Voor nadere kennismaking in een groep die elkaar al kent.
Voor een brainstorm (Schrijf de positieve beelden dan op en haal ze terug tijdens de brainstorm).

Meervoudige interesse

Visueel-ruimtelijk, lichamelijk-kinesthetisch, intrapersoonlijk, interpersoonlijk.

Aanpak
  1. Vraag deelnemers allemaal naast elkaar voor het raam te gaan staan.
  2. Vraag ze naar buiten te kijken en mooie dingen te bekijken.
  3. Laat ze met de groep delen wat ze opvalt en vertellen waarom ze dit mooi vinden. De overige deelnemers blijven naar buiten kijken.
Tips

In de PDF staan nog een aantal tips voor het gebruik van deze werkvorm.

Variatie

In de PDF is beschreven hoe je deze werkvorm online kunt toepassen.

Meer informatie

Dit is één van de werkvormen uit het werkboek ‘Online Werkvormen’. Dit werkboek bevat meer dan 70 online werkvormen. Je kunt er samen met de handleiding ‘Faciliteren van Online Meetings’ een abonnement op nemen.

Naar de handleiding

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm