Specialist in faciliteren

Het 1000 euro advies

Doel

In korte tijd veel adviezen krijgen, daar een of enkele uitkiezen en mee aan de slag gaan.

Bruikbaar bij

Intervisie en andere adviesgesprekken.

Meervoudige interesse

Verbaal-Linguïstisch, intrapersoonlijk

Aanpak
 1. Vorm een groep van 4 tot 6 personen. Dit kunnen collega’s zijn, intervisiegenoten of deelnemers/studenten. Begeleid je een grote(re) groep, splits deze dan op. Zelfs met 1000 man zou je deze oefening kunnen doen, mits je stoelen in een kringetje kunt zetten.
 2. Laat iedereen zijn of haar probleem als een vraag opschrijven. Liefst in de vorm Hoe kan ik….? Geef daarna elk groepslid een volgnummer.
 3. In de volgende rondes stelt iedere deelnemer zich op als een topadviseur met een uurtarief van duizend euro. Hij geeft alles wat hij heeft aan degene die aan de beurt is.
 4. Nu komen de adviesrondes. Elke ronde duurt 5 minuten. Zet hiervoor een timer aan. In deze ronde vertelt de inbrenger zo kort mogelijk wat de situatie is en waar hij advies op wil hebben. Hoe korter de uitleg, hoe meer tijd er is voor advies.
  Hierna doen de adviseurs hun uiterste best om met zoveel mogelijk ideeën en oplossingen te komen.
  Degene die advies krijgt, luistert en schrijft alles op. Geen ja maar of dat heb ik al geprobeerd.
  Als de tijd om is bedankt hij de adviseurs en beloont de adviseur met het beste advies. Dit kan met echt geld (bijvoorbeeld 10 euro), of met een symbolische pokerfiche, of gouden (chocolade)munt.
  De overige groepsleden bedenken welk advies zij zelf kunnen gebruiken voor hun eigen situatie. Daarna is de volgende aan de beurt.

Maak zoveel rondes als er deelnemers in de groepjes zijn.

Bron

Titia van der Ploeg

Download deze werkvorm