Specialist in faciliteren

Emoji Quiz

Doel

Deelnemers met elkaar in gesprek brengen over een onderwerp buiten de content om.

Bruikbaar bij

Face2Face en online meetings.

Meervoudige interesse

Visueel-ruimtelijk, verbaal-linguïstisch, interpersoonlijk.

Aanpak

In de PDF, die je onderaan de pagina kunt downloaden, staan gesorteerd per onderwerp een aantal regels met emoji’s. De emoji’s vormen per regel een soort rebus.

Verdeel de groep in subgroepen van 3 personen.

Geef elke subgroep 5 van de emoji-regels uit hetzelfde onderwerp. Het mogen dezelfde series zijn of verschillende. Vertel er bij wat het onderwerp van de ‘rebus’ is.

Laat de deelnemers de antwoorden er achter schrijven.

De groep die het eerste klaar is, is winnaar.

Het effect van deze werkvorm is dat het gesprek tussen de deelnemers op gang komt. Je kunt dat stimuleren door de deelnemers aanvullende vragen te stellen. Voorbeelden van vragen zijn opgenomen bij de diverse onderwerpen.

De aparte groepjes kunnen aan elkaar terugkoppelen wat ze besproken hebben.

Variatie

In de PDF staat nog een variatie voor een Face2Fce meeting en staat beschreven hoe je deze werkvorm online kunt inzetten.

Meer informatie

Dit is één van de werkvormen uit het werkboek ‘Online Werkvormen’. Dit werkboek bevat meer dan 70 online werkvormen. Je kunt er samen met de handleiding ‘Faciliteren van Online Meetings’ een abonnement op nemen.

Naar de handleiding

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm