Specialist in faciliteren

Fake or Real

Doel

Elkaar beter leren kennen. Focus op het onderwerp.

Bruikbaar bij

Een groep waar de deelnemers elkaar al wel kennen, maar niet heel erg goed.

Meervoudige interesse

Verbaal-Linguïstisch, Logisch-mathematisch, Interpersoonlijk.

Uitvoering

Deel een formulier uit waarop de deelnemers een verhaal moeten schrijven. Dat verhaal moet gerelateerd zijn aan het onderwerp van de bijeenkomst. Het mag een echt gebeurt verhaal zijn (Real) of een verzonnen verhaal (Fake).

Bijv. bij de bijeenkomst van klachtenmanagers: de nachtmerrie klacht.

Zorg er voor dat de deelnemers elkaars verhaal niet lezen.

Verzamel de verhalen.

Lees de verhalen voor en vraag de deelnemers een keuze te maken tussen Fake or Real door naar voren te stappen of links resp. rechts te gaan staan.

De deelnemers houden zelf bij hoeveel verhalen ze goed gescoord hebben. De winnaar(s) krijgt (krijgen) applaus.

Variaties

In de PDF staat nog een variatie en de online variatie. Er staat ook een voorbeeld in van een invulformulier.

Download deze werkvorm