Specialist in faciliteren

Fake or Real

Doel
 • Als grappige werkvorm om elkaar beter te leren kennen door een persoonlijk verhaal op te schrijven.
 • Focus op het onderwerp door een verhaal te schrijven gerelateerd aan het onderwerp van de workshop.
Bruikbaar bij
 • Check-in
 • In de activerende stap van een brainstorm.
  In de dienstverlening werkt dit bijvoorbeeld heel goed.
Meervoudige interesse

Verbaal-Linguïstisch, Logisch-mathematisch.

Uitvoering

Vraag de deelnemers een verhaal te schrijven op het invulformulier (zie verderop). Het verhaal moet gerelateerd zijn aan het onderwerp van de bijeenkomst. Het mag een echt gebeurd verhaal zijn (Real) of een verzonnen verhaal (Fake). Om tijd te besparen tijdens de workshop kun je vragen het verhaal vooraf aan te leveren.

 

Voorbeelden:

 • bij een workshop over klachtenmanagement: de nachtmerrieklacht.
 • Bij een workshop over serviceverlening: een goede of slechte ervaring met serviceverlening.

Zorg dat de deelnemers elkaars verhaal niet lezen.

Verzamel de verhalen en hang borden op met ‘Fake’ resp. ‘Real’.

Lees de verhalen voor en vraag de deelnemers een keuze te maken tussen Fake or Real door bij het betreffende bord te gaan staan.

De deelnemers houden zelf bij hoeveel verhalen ze goed gescoord hebben. De winnaar(s) krijgt (krijgen) applaus.

Bespreek de werkvorm na:

 • Als je werkvorm gebruikt hebt voor de check-in:
  Waardoor was het ene verhaal wel geloofwaardig en het ander niet?
 • Als je de werkvorm gebruikt hebt in de activerende stap:
  Wat hebben de verhalen geleerd over het onderwerp?
  Welke elementen uit de verhalen kunnen we meenemen in de vervolgstappen.
Variaties

In de PDF staat nog een paar variaties en de online variatie. Er staat ook een voorbeeld in van een invulformulier.

Download deze werkvorm