Specialist in faciliteren

Gerichte evaluatie

Doel

Een training of inhoudelijke workshop evalueren.

Meervoudige interesse

Verbaal-linguïstisch, intrapersoonlijk

Aanpak Face2Face

Stel vooraf als trainer vast op welke onderwerpen je wilt evalueren.

Bijvoorbeeld:

  • Inzichten opgedaan
  • Heeft mij verrast
  • Eén woord evaluatie
  • Is me tegengevallen
  • Deze actie neem ik.

Maak een flip-over waarop deze onderwerpen staan.

Geef elke deelnemer X post-its. Hierbij is

X = ((aantal onderwerpen)/3) + 1 (naar beneden afgerond).

Dus in het voorbeeld krijgt elke deelnemer 3 post-its.

De deelnemers mogen nu zelf bepalen bij welke onderwerpen ze een post-it schrijven. Dat mogen drie verschillende onderwerpen zijn; het mag ook één onderwerp zijn. Na het schrijven mogen ze de post-its gelijk opplakken.

Als alle post-its geschreven zijn, kun je de onderwerpen langslopen en zo nodig om een toelichting vragen. Geen discussie. Het is wat het is.

Bron

Frank Snieder en Arjan van Bommel.

Meer informatie

In de PDF, die je hieronder kunt downloaden, staat nog een variatie, de onderbouwing van de werkvorm en een aanpak om de werkvorm online uit te voeren.

Download deze werkvorm