Specialist in faciliteren

Het Orakel

Doel

Terughalen wat er in een eerdere meeting is gebeurd/geleerd en vooruitkijken naar de komende meeting.

Bruikbaar bij

Bij een vervolgmeeting, bijvoorbeeld een vervolgdag bij een meerdaagse training, een vervolg workshop of bij Agile een vervolg sprint.

Meervoudige interesse

Visueel-ruimtelijk, Verbaal-Linguïstisch, interpersoonlijk

Aanpak

Voorbereiding
Plaats een tafel midden in de ruimte. Leg hierop, zonder dat de deelnemers het zien, een aantal willekeurige kleine voorwerpen. Denk als facilitator niet te veel na over de voorwerpen die je kiest. Misschien geldt wel: hoe vreemder, hoe beter. Leg over de voorwerpen een mooie doek zodanig dat de voorwerpen niet meer herkenbaar zijn.
Bedenk een aantal vragen die je deelnemers wilt stellen over de vorige meeting. Het aantal vragen moet minimaal gelijk zijn aan het aantal deelnemers en kleiner zijn dan het aantal voorwerpen dat onder de doek ligt.

Uitvoering
Vraag de deelnemers rond de tafel te gaan staan. Vertel de deelnemers dat je de hulp ingeroepen hebt van een orakel en dat het orakel hen gaat helpen bij het beantwoorden van een paar vragen. Maar voordat het orakel kan helpen, moet het orakel wel geactiveerd worden. Om het orakel te activeren moet de tafel 900 graden in de richting waarin de zon gaat, gedraaid worden. Laat de deelnemers zonder met elkaar te spreken gezamenlijk deze opdracht uitvoeren.
Als de tafel goed gedraaid is, stel je de eerste vraag. Een willekeurige deelnemer haalt vervolgens, zonder de doek op te tillen, een voorwerp onder de doek uit. Alle deelnemers beantwoorden vervolgens de vraag op basis van het voorwerp. Ze gebruiken het voorwerp dus als metafoor.
Heeft (vrijwel) iedereen de vraag beantwoord, stel dan de tweede vraag en laat een ander deelnemer een voorwerp onder de doek uithalen. Etc.

Voorbeeld vragen:
Wat is je bij gebleven van de vorige meeting?
Wat heeft op jou de vorige meeting het meeste indruk gemaakt?
Wat was voor jou een eyeopener?
Etc.

Variatie

In de PDf staat nog ween kleine variatie en tips.

Bron

Iris Hertog

Download deze werkvorm