Specialist in faciliteren

Het schild

Doel

Het doel van deze werkvorm is:

  1. Onderling kennismaken.
  2. Inventarisatie van de actuele kennis.
  3. Inventarisatie van de leerbehoefte.
  4. Vastleggen van de eye-openers.
  5. Evalueren van de training.
Bruikbaar bij

Eén- of meerdaagse trainingen.

Meervoudige Interesses

Verbaal-Linguïstisch, Logisch-mathematisch, Visueel-ruimtelijk, Muzikaal-ritmisch, Lichamelijk-kinesthetisch, Interpersoonlijk, Intrapersoonlijk.
De kracht van deze werkvorm wordt mede veroorzaakt doordat 7 van de 8 meervoudige interesses gebruikt worden. Wil je ook de naturalistische interesse stimuleren gebruik dan post-its in de vorm van een blad of een appel.

Aanpak

Deze werkvorm valt uiteen in 13 stappen. Deze stappen zijn volledig uitgeschreven in de PDF die je kunt downloaden.
Belangrijk is dat je als trainer niet vertelt wat de volgende stap is. Je wilt namelijk de focus van de deelnemers op de actuele stap houden.

De stappen in het kort

Stap 1 en 2
Alle deelnemers tekenen een schild op een flip-over en verdelen dat schild op de voorgeschreven manier in vakken.

Stap 3 en 4
De deelnemers vullen op basis van een paar vragen het eerste vak in en stellen zichzelf vervolgens aan elkaar voor.

Stap 5 en 6
De deelnemers geven, op basis van hun kennis over het onderwerp van de training, zichzelf een rapportcijfer. Ze schrijven dat cijfer en hoe dat er uit ziet in het eerste vak van de training.

Stap 7 t/m 9
De deelnemers geven zichzelf een rapportcijfer dat ze willen hebben aan het eind van de trainning, maken hiervan een beschrijving en stellen voor zichzelf leervragen op.
Het cijfer en hoe dat er uit ziet schrijven ze op de flip-over. De leervragen zetten ze op afzonderlijke post-its die ze op de flip-over plakken.

Stap 10
De deelnemers lezen elkaars flip-overs.

Stap 11
Aan het eind van de dag of een blok vullen de deelnemers een leeg vak in met de kennis die ze opgedaan hebben. Leervragen die beantwoord zijn, worden verplaats.
Aan het eind van de training neemt iedere deelnemer zijn eigen schild mee naar huis.

Stap 12 en 13
De deelnemers scoren zichzelf op basis van hetgeen ze tijdens de training geleerd hebben. De trainer stelt vragen over hun rapportcijfer.
De deelnemers nemen hun schild mee.

Volledig uitgeschreven werkvorm en tips

In de PDF is de werkvorm volledig uitgeschreven en worden tips en variaties gegeven.

Meer informatie

Download deze werkvorm

Naar de training