Specialist in faciliteren

Historisch perspectief

Doel

Met het team terugkijken naar: ‘Hoe zijn we als team hier in het NU terecht gekomen?’ en van daaruit de lessons-learned (normen en waarden) meenemen naar de toekomst.
Het is ook een hele goede manier om nieuwe teamleden te laten begrijpen waar het team vandaan komt: de geschiedenis van het team.

Bruikbaar bij

Als men vooruit wil kijken als team, bijvoorbeeld bij nieuwe plannen maken of een visie maken. Het is goed om daarbij de historie mee te nemen als perspectief op de toekomst.

Aanpak

Maak van flip-overvellen een tijdslijn van ‘Begin – Nu’. Begin bij prille begin waar de teamleden vinden dat daar het begin van het team was. Als het bijvoorbeeld 10 jaar is, dan kan je per jaar een flip-over maken. Je kunt de flip-overs op de vloer leggen of op de muur hangen.

Vraag iedereen individueel om op Post-its memorabele momenten te schrijven en laat ze daar een plaatje bij zoeken (bijvoorbeeld uit magazines) of iets bij tekenen. Je kunt ze ook vragen om er een smiley bij te tekenen of plakken (koop daarvoor smiley-plakkertjes). Memorabele momenten kunnen zijn:

 • In- of uitdiensttreding;
 • Ziekte van jezelf of een collega;
 • Reorganisaties;
 • Nieuwe leidinggevenden;
 • Positieve of negatieve dingen die in de organisatie gebeurden;
 • Enz.

Als iedereen klaar is, loop je per jaar alles door. Neem daarvoor de tijd. Laat mensen hun verhaal vertellen.

Eindig ieder verhaal met de vragen:

 • Wat willen jullie hiervan meenemen?
 • Wat maakte dat het jullie gelukt is om tot hier te komen?
 • Wat was jullie gedrag?
 • Wat vonden jullie belangrijk (waarden)?
 • Wat waren jullie onderlinge afspraken (normen)?’.
 • Gedrag, waarden en normen zijn tijdloos. Die neem je als team altijd mee.

Laat 2 of 3 teamleden de antwoorden op gekleurde blaadjes of grote post-its opschrijven.

Als je door het tijdspad van het team gelopen bent, ga dan kijken wat er is opgeschreven. Laat het team samen besluiten wat ze willen meenemen en wat niet. Het benoemen ervan geeft helderheid en saamhorigheid en het zorgt hopelijk voor een gelukkig team. Plak de blaadjes met wat het team wil meenemen op een aparte flip-over en noem die bijvoorbeeld ‘Wall of Future’.

Bespreek dan wat het team niet wil meenemen en kijk of hier nog een ‘lesson learned’ uit te halen is en schrijf die dan over op een nieuwe blaadje en hang deze bij de ‘Wall of the Future’, en laat het team de besproken blaadjes met wat ze niet wil meenemen in de prullenbak gooien of verbranden.

Maak een samenvatting van de overgebleven blaadjes en besluit met het team hoe ze daarmee om willen gaan. Worden dit hun normen en waarden voor de toekomst?

Variaties en tips

In de PDF vind je nog een paar variaties van deze werkvorm en een paar tips.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm