Specialist in faciliteren

Ik sluit aan bij …

Doel

Deelnemers die elkaar niet kennen laten ontdekken dat ze toch iets gemeenschappelijks hebben. En daarmee verbinding creëren.

Bruikbaar bij

Kennismaking van groepen die elkaar niet of nauwelijks kennen.

Meervoudige interesses

Verbaal-linguïstisch, Intrapersoonlijk, Interpersoonlijk

Aanpak
  1. De facilitator stelt zichzelf voor met zijn naam en vertelt iets over zich zelf. Hij gaat door totdat een van deelnemers opstaat, omdat hij iets gemeenschappelijks heeft met de spreker. De spreker maakt zijn zin af en gaat zitten.
  2. De deelnemer die opgestaan is, begint zich voor te stellen met: “Ik ben … en sluit aan bij …. (naam facilitator), omdat …”.
    In de reden waarom hij aansluit omschrijft hij/zij welke overeenkomst tussen de spreker en hemzelf zijn opgevallen.
    Vervolgens vertelt hij iets over zichzelf.
    Hij/zij gaat door totdat de volgende deelnemer opstaat. De spreker maakt zijn zin af en gaat zitten.
  3. Stap 2 wordt herhaald totdat iedereen is geweest en de facilitator als laatste aansluit.
Tips en variaties

In de PDF staat nog tips en een variatie.

Meer informatie

Deze aanpak is één van de dingen die je leert in de training ‘Faciliteren van Professionals – level 2’.

Download deze werkvorm

Naar de training