Specialist in faciliteren

Improvisatietoneel opdracht

Doel

De deelnemers laten hun visie over het thema van de workshop d.m.v. een toneelspel zien.

Bruikbaar bij

De activerende stap in een brainstormproces.

Meervoudige interesse

Visueel-ruimtelijk, Lichamelijk-kinesthetisch, interpersoonlijk

Aanpak  basisuitvoering
  • Verdeel de deelnemers in groepen van minimaal 3 en maximaal 5 personen.
  • Elke groep bedenkt in 10 minuten een mini toneelstukje van maximaal 5 minuten dat gerelateerd is aan het thema van de workshop.
  • Elke groep voert zijn toneelstukje op.
  • Bespreek elk toneelstukje na:
    a. Wat hebben de overige deelnemers zien gebeuren?
    b. Welke elementen waren herkenbaar en welke niet?
    c. Wat wilde de groep uitbeelden en is dit als zodanig ervaren door de overige deelnemers?
Variaties

In de PDF die je kunt downloaden zijn nog drie variaties beschreven.

Download deze werkvorm

Naar de training