Specialist in faciliteren

Improviseer op basis van een stelling

Doel

De spreker in staat stellen verschillende aspecten van het onderwerp te belichten zonder dat hij een ingestudeerd praatje kan afdraaien.

Bruikbaar bij

Meetings van het type meedelen resp. aanbieden (zie hiervoor het ‘Meeting Spectrum’).
Kennisoverdracht bij controversiële onderwerpen, waarbij bij de deelnemers al kennis over het onderwerp aanwezig is.

Meervoudige Interesses

Verbaal-linguïstisch, Interpersoonlijk.

Aanpak

Verdeel de groep in groepjes van maximaal 3 deelnemers. Geef de deelnemers een instructieblad met daarop de tekst waaraan een goede stelling moet voldoen (zie PDF). Laat elk groepje een stelling over het onderwerp bedenken. Deze stellingen worden in een hoge hoed gedaan.

De presentator krijgt de stellingen niet vooraf te zien.

Bij de start van de presentatie trekt de presentator een stelling uit de hoge hoed en behandeld zijn onderwerp a.d.h.v. de stelling. Dit kan hij doen door één kant van de stelling toe te lichten of beide kanten.

Als de stelling ver genoeg behandeld / uitgediept is, trekt hij een volgende stelling.
Niet alle stellingen hoeven behandeld te worden.

Op basis van de input die de deelnemers op deze manier krijgen van de spreker kunnen ze hierna met elkaar in gesprek gaan.

Tips en variaties

In de PDF staan nog aanvullende tips, variaties, de online variatie en de criteria waaraan een goede stellng moet voldoen.

Meer informatie

Wil je de interactie bij jouw congres verhogen, dan is de training ‘Geven van Interactieve Workshops op Congressen’ echt iets voor jou.

Download deze werkvorm

Naar de training