Specialist in faciliteren

Instructie geven

Doel

Laten ervaren dat het geven van instructie bijvoorbeeld het formuleren van requirements (eisen en wensen) erg lastig is. Vaak denken opdrachtgevers dat ze heel duidelijk zijn, terwijl ze vergeten dat zij over veel meer context en inhoud beschikken dan de opdrachtnemer, waardoor ze te veel zaken bekend veronderstellen. Met deze oefening ervaar je hoe moeilijk het geven van een goede instructie is.

Bruikbaar bij

Workshops waarin requirements (eisen en wensen) opgesteld worden.

Meervoudige interesse

Verbaal-Linguïstisch, Visueel-ruimtelijk, interpersoonlijk

Aanpak
  • Verdeel de groep in tweetallen (A en B). Laat ze met de ruggen naar elkaar zitten.
  • Geef alle deelnemers twee vellen A4 en laat ze hier een eenvoudige tekening op maken zonder dat de anderen het kunnen zien.
  • A stelt aan B vragen over de tekening van B. A tekent zonder dat B het ziet wat hij hoort van B. B mag alleen antwoorden geven en geen aanwijzingen.
  • Als A denkt dat de tekening van B af heeft, draaien de rollen om.
  • Als beide tekeningen af zijn vergelijken A en B het origineel en het kopie met elkaar.
  • Zijn er verschillen? Zo ja, waardoor komt dat? Wat zegt dit over het intakegesprek die je meteen opdrachtgever doet of de eisen en wensen die je opstelt tijdens een requirementsproces? Schrijf de leerpunten op.
  • Bespreek plenair na per tweetal.

In de PDF vind je de essentiële regels die gebruikt moeten worden bij de uitvoering. Bovendien staan er ook nog een variatie en een online variatie in.

Meer informatie

Door deze oefening merk je ook hoe moeilijk het is om de juiste vragen te stellen om de informatie, die je nodig hebt om de tekening na te maken, boven tafel te krijgen.
Wil je leren de juiste vragen te stellen? Dan is de training ‘De Magie van Effectieve Vragen Stellen’ die Theo Hoogink en Henri Haarmans geven echt iets voor jou.

Download deze werkvorm

Naar de de training