Specialist in faciliteren

Ja, maar …, ja en …

Doel
 1. Deelnemers ‘ja, maar … ‘-gedrag laten ervaren.
 2. Stimuleren van het denkvermogen van de deelnemers om met wilde ideeën te komen.
Bruikbaar bij

Creatieve workshops en workshops waarin naar oplossingen gezocht moet worden.

Meervoudige Interesses

Verbaal-linguïstisch, interpersoonlijk

Aanpak
 1. Laat de deelnemers tweetallen vormen: A en B.
 2. A stelt een vraag aan B.
  Bijv. Ga je mee een pilsje drinken?
 3. B antwoordt met een “ja, maar ….”.
  Bijv. Ja, maar ik houd helemaal niet van bier.
 4. A reageert met: “Zullen we dan …?”
 5. B reageert weer met “ja, maar …”
 6. Herhaal stap 2 t/m 5 voor 1 minuut.
 7. Vervolgens is B voor 1 minuut aan de beurt en stelt hij vragen aan A en antwoordt A met “Ja, maar”.
 8. Vervolgens stelt A weer eeen vraag aan B.
 9. B antwoordt nu positief met een “ja, en ….”.
  Bijv. ”Ja, en laten we er dan een portie bitterballen bij nemen.”
 10. A gaat nu verder op de op de opmerking van B.
  Bijv. “Zullen we Jan en Piet dan ook uitnodigen?”
 11. B reageert weer positief.
 12. Blijf dit voor 1 minuut herhalen.
 13. Vervolgens is B voor 1 minuut aan de beurt en stelt hij vragen aan A en antwoordt A met “Ja, en …”.

Nabespreking

Bespreek de werkvorm na met name om het verschil in  ervaring tussen de ‘Ja, maar …’ en ‘Ja, en …’ te bespreken.

Meer informatie

In de PDF die je hieronder kunt downloaden staan nog tips en (online) variaties.

Download deze werkvorm

Naar de training