Specialist in faciliteren

Je gaat waar de woorden gaan

Doel

Aanzet geven tot associëren.

Bruikbaar bij

De start van een divergerende fase.

Geraakte meervoudige interesse

Intrapersoonlijk en verbaal-linguïstisch.

Aanpak

Geef elke deelnemer een tijdschrift, een krant, een boek of een gedicht. Laat ze een artikel/bladzijde lezen en een opvallende zin eruit pikken. Het mag ook een willekeurig geprikte zin zijn.

Deze zin dient als uitgangspunt voor een associatie, bijv. een mindmap, een ketting-, of bloemassociatie. Je kunt de hele zin dan als uitgangspunt kiezen of één of twee opvallende woorden.

Deze associatie voeren ze individueel uit. Na ongeveer 10 minuten geef je ze de opdracht om uit wat ze nu geassocieerd hebben hun top 3 te kiezen.

Deze ‘top 3’-s worden ingebracht in de plenaire meeting.

Online variatie

Vraag de deelnemers in de uitnodiging voor de online meeting een willekeurige krant, tijdschrift of boek mee te nemen naar de online meeting. Bij voorkeur een die niets met het onderwerp van de meeting te maken heeft.
De werkvorm loopt verder zoals boven beschreven. Na het geven van de associatieopdracht zijn de deelnemers even alleen bezig.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm