Specialist in faciliteren

Leiderschapsscan

Doel

Met elkaar vaststellen welk soort leiderschap voor het (project)team gewenst is.

Bruikbaar bij

De aanvang van een nieuw project of wanneer het huidige leiderschap niet goed werkt.

Meervoudige interesse

Verbaal-Linguïstisch, intrapersoonlijk, Interpersoonlijk

Aanpak

De teamleden gaan elk in Google op zoek naar de soorten leiderschap en leest wat de leiderschapsstijl inhoudt. Zoektermen die gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld: soorten leiderschap, leiderschapsstijlen, leiderschapsgedrag.
Ieder noteert voor zichzelf op kaarten de soorten leiderschap die ze tegenkomen en die ze voor het team het beste vinden.

Bijvoorbeeld: Dienend leiderschap, Participerend leiderschap, Coachend leiderschap, Faciliterend leiderschap.

Op elke kaart schrijven ze naast de leiderschapsstijl ook de belangrijkste kenmerken van deze leiderschapsstijl.

Geef hiervoor 15 minuten de tijd.

Vorm groepjes van 2 of 3 teamleden en laat ze de resultaten met elkaar vergelijken en tot één conclusie komen.

Daarna komen de groepjes bij elkaar en presenteren ze aan elkaar de resultaten. Gezamenlijk komen ze tot één besluit en geven de gevonden manier van leiding geven een naam.

Zorg dat de groep de naam en de kenmerken van het leiderschap duidelijk opschrijft, zodat iedereen goed begrijpt wat voor soort leiderschap men verlangt voor dit team of dit project.

De leider van het team weet nu wat van hem verlangd wordt.

Variaties

In de PDF vind je nog twee variaties.

Bron

Nel Mostert

Meer informatie

Dit is één van de werkvormen die je leert tijdens de training ‘Creatieve Aanpak voor Projecten‘.

Naar de training

Download deze werkvorm