Specialist in faciliteren

Magie van Muziek

Doel

Inzicht krijgen in de huidige situatie. Muziek dient hierbij als metaforisch hulpmiddel. Het maakt het mogelijk om woorden te geven aan een (onbewust) gevoel.

Bruikbaar bij
 • Persoonlijke ontwikkeling: individueel of tussen coach en coachee
 • Teamontwikkeling: teamsessies, heidagen, retraites met begeleidende facilitator, coach of trainer.
Meervoudige Interesses

Muzikaal-ritmisch, Interpersoonlijk, Intrapersoonlijk

Aanpak

Deze werkvorm maakt onderdeel uit van de methode Music Serious Play.

De hieronder beschreven aanpak is voor een groep deelnemers. Met een kleine aanpassing is de werkvorm ook individueel goed toepasbaar.

 • Scope vaststellen
  Met de opdrachtgever (of met de deelnemers aan de bijeenkomst) wordt de scope / het thema van de bijeenkomst vastgesteld. Bijvoorbeeld: onderlinge samenwerking, communicatie, algemene gang van zaken, cultuur, onderstroom, een persoonlijke of werk gerelateerde situatie.
 • Voorbereiding
  Iedere deelnemer krijgt vooraf het verzoek om een muzieknummer te kiezen dat hij/zij vindt passen bij de huidige situatie. Dit nummer wordt doorgegeven aan de facilitator.
  Eventueel kan dit verzoek ook aan het begin van de workshop gedaan worden. Maar door het vooraf te doen bespaar je tijd (nadenken bij de deelnemers over hun muziekkeuze en het klaarzetten van de nummers door de facilitator).
 • Uitvoering
  De muziekkeuze van deelnemer 1 wordt afgespeeld en gezamenlijk beluisterd. Je hoeft het nummer niet helemaal af te spelen. De deelnemer licht zijn/haar eigen muziekkeuze kort toe. De facilitator stelt zo nodig aanvullende vragen aan de deelnemer.Daarnaast vraagt hij aan de overige deelnemers:

  • Wat heb je gehoord?
  • Welk gevoel blijft hangen?
  • Waarom zou dit nummer ingestuurd zijn?

De facilitator vraagt de deelnemers goed te luisteren en op te schrijven welke kernwoorden naar boven komen tijdens de toelichting.

Deze kernwoorden worden op een flip-over opgeschreven. Als de deelnemer klaar is, worden de kernwoorden voorgelezen.
Deze stap wordt herhaald voor elke deelnemer.

 • Afstemmen
  Als iedereen geweest is, worden de samenvattingen vergeleken:

  • Herkennen de deelnemers de kernwoorden van elkaar?
  • Gebruiken ze allemaal dezelfde kernwoorden of kernwoorden van gelijke betekenis?
   Als dat het geval is, hebben de deelnemers een gelijke visie op het thema. Lukt het ze nu om een gezamenlijk nummer te kiezen dat bij de huidige situatie past?
  • Of gebruiken de deelnemer juist andere of tegengestelde kernwoorden?
   Als dat het geval is kan hierover het gesprek gevoerd worden. Lukt het de deelnemers om de verschillen te overbruggen?
Volledig uitgeschreven werkvorm en tips

In de PDF is de werkvorm volledig uitgeschreven en worden tips en variaties gegeven.

Meer informatie

Download deze werkvorm

Naar de training