Specialist in faciliteren

Mijnenveld

Doel

Vertrouwen en afstemmen op je partner, teambuilding, elkaar begrijpen en accepteren, afspraken maken, samenwerken.

Bruikbaar bij

Workshops waarbij samenwerking heel belangrijk is.

Meervoudige interesses

Verbaal-linguïstisch, Visueel-ruimtelijk, Interpersoonlijk.

Aanpak

De deelnemers werken in tweetallen: A en B. De A’s worden geblinddoekt en gaan aan het begin van het speelveld staan. De B’s gaan bij het eind van het speelveld staan.
Leg nu de verschillende voorwerpen, die als mijn fungeren, in het veld.
De A’s moeten nu tegelijkertijd door het mijnenveld lopen zonder op een mijn te stappen of aan te raken. Iedere B geeft zijn/haar A hiervoor instructies.
Komt A bij B aan dan maken ze contact via de handen en is de opdracht voor dat koppel afgerond.

Nabespreking

  • Wat gebeurde er?
  • Wat had de ander nodig?
  • Wat neem je, jullie hieruit mee?

Tips en variaties

In de PDF staat nog tip en een paar variaties.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Download deze werkvorm

Naar de training