Specialist in faciliteren

Papier + Stift = Magie

Doel

De reactie van de deelnemers op een vraag vastleggen.

Bruikbaar bij

Alle online sessie waarbij door de deelnemers een enkelvoudige antwoord op  een vraag gegeven kan worden.

Meervoudige interesse

Visueel-ruimtelijk, intrapersoonlijk, interpersoonlijk.

Aanpak

Bij online meetings loop je het risico van ‘dood door techniek’. M.a.w. voor elk dingetje gebruik je techniek. Antwoorden op een vraag in de chat of via een poll, white-boards, mentimeter etc. Het kan ook anders en dat kan voor de deelnemers een verademing zijn.

  • Geeft de deelnemers bij de uitnodiging voor de meeting opdracht papier en een donkergekleurde stift klaar te leggen voor de meeting.
    Als hierover vragen komen, dan is het antwoord: “Gewoon papier en een stift. Dus geen tablet etc.”
  • Het papier en stift kun je tijdens de online meeting op divers manieren gebruiken. Een voorbeeld: “Schrijf een groot woord midden op het papier. Dat woord is het antwoord op de vraag: hoe gaat het vandaag? Je hebt 10 seconden, vanaf nu.”
    Na 10 seconden tonen de deelnemer het papier voor de camera. Daar maak je een prtscrn van. Eventueel kun je om een toelichting vragen.
Tips

Geef een duidelijke instructie. Houd tempo hoog. Het is niet de bedoeling dat er gediscussieerd wordt.
Dit is één van de werkvormen die je leert in de training ‘Inspirerende Werkvormen voor een Creatieve Brainstorm‘.

Variaties

In de PDF staan nog een paar voorbeelden van andere vragen die je kunt stellen.

Bron

Gray Miller

Download deze werkvorm

Naar de training