Specialist in faciliteren

Perspectiefwisseling

Doel

Het doel van deze werkvormen is om te leren vanuit een ander perspectief naar het onderwerp te kijken.

Bruikbaar bij

Als er van perspectief gewisseld moet worden. M.a.w. als de groep vastzit in de eigen omgeving of eigen ideeën.

Meervoudige interesse

Alle interesses worden in de afzonderlijke puzzels gebruikt

Aanpak

Perspectief wisselen doe je niet zo maar. Je moet deelnemers stimuleren om vanuit een ander perspectief / gezichtspunt naar het probleem of het vraagstuk te kijken. Hiervoor kun je een aantal beproefde manieren gebruiken.

In de PDF, die je hieronder kunt downloaden, staan 6 puzzels die gebruik maken van de Meervoudige Intelligenties (MI) van Howard Gardner. Ik spreek overigens liever over Meervoudige Interesses.

Deze interesses zijn:

  • Verbaal-Linguïstisch
  • Logisch-Mathematisch
  • Visueel-Ruimtelijk
  • Muzikaal-Ritmisch
  • Lichamelijk-Kinesthetisch
  • Naturalistisch
  • Interpersoonlijk
  • Intrapersoonlijk

We hebben allemaal één of meer van deze interesses. Je laat  bij deze werkvorm de deelnemers ervaren dat je soms van perspectief (MI) moet wisselen om een probleem of vraagstuk op te lossen. De bijvangst is dat je de deelnemers laat ervaren dat deelnemers die vanuit een ander perspectief (MI) naar een probleem of vraagstuk kijken soms met hele goede oplossingen kunnen komen.

De puzzels kun je alleen oplossen als je gebruik maakt van een andere interesse dan waarin de puzzel aangeboden wordt. Daarmee stimuleer je de andere interesses bij de deelnemers.

Het is dan ook verstandig om deze werkvorm met de groep na te bespreken.

Meer informatie

Dit is één van de werkvormen uit het werkboek ‘Online Werkvormen’. Dit werkboek bevat meer dan 75 online werkvormen. Je kunt er samen met de handleiding ‘Faciliteren van Online Meetings’ een abonnement op nemen.

Naar de handleiding

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm