Specialist in faciliteren

Plaatjes zeggen meer dan praatjes

Doel

Inzichtelijk krijgen van wat er speelt. Voorkomen van oeverloze discussies.

Bruikbaar bij

In situaties waarbij je merkt dat het probleem of het vraagstuk voor de deelnemers niet duidelijk is. Of als er bij de deelnemers verschil van inzicht is over de informatie over het onderwerp.
Je merkt bovenstaande als er een welles-nietes sfeer ontstaat; gesprekken maar blijven duren en er niet concreets uitkomt; er weinig tot geen inbreng is door de deelnemers of als je het zelf niet meer begrijpt of als je aan één of meer de deelnemers merkt dat het niet meer begrepen wordt.

Meervoudige interesse

Visueel-ruimtelijk, intrapersoonlijk, interpersoonlijk.

Aanpak

Stel een duidelijke vraag en vraag de deelnemers hun antwoord op deze vraag te visualiseren m.b.v. een tekening.

Voorbeelden van vragen:
 • Het project is afgelopen en de resultaten van het project zijn inmiddels één maand operationeel. Je kijkt terug op de tijdlijn van het project. Je ziet de hindernissen en valkuilen waar je in het project tegenaan bent gelopen. Visualiseer dit.
 • Je kijkt naar de processen die binnen jullie team worden gehanteerd. Visualiseer dit. Laat zien waar volgens jou de bottleneck(s) zit(ten).
 • In de producten die jouw team opleveren zitten vaak fouten. Visualiseer waaruit duidelijk blijkt waar jij denkt dat de oorzaak zit.
 • Visualiseer hoe jij vindt dat het team er uit moet zien, wil het structureel beter samenwerken.
Aanpak Face2Face
 • Geef elke deelnemer een flip-over vel en een aantal viltstiften.
 • Geef voldoende tijd om een tekening te maken.
 • Loop rond om te zien of het lukt en moedig aan. De tekening hoeft geen Rembrandt, Van Gogh, Escher of Mondriaan te zijn.
 • Tijdens het maken van de tekening kun je rustige muziek zacht aanzetten.
Aanpak Online
 • Geef elke deelnemer een eigen break-out room, zodat de deelnemer rustig voor zichzelf kan werken.
 • Geef voldoende tijd om een tekening te maken.
 • Benadruk dat de tekening met viltstift gemaakt moet worden anders is de tekening straks niet te zien voor de andere deelnemers.
 • Loop de break-out rooms langs om te zien of het lukt en moedig aan. De tekening hoeft geen Rembrandt, Van Gogh, Escher of Mondriaan te zijn.
 • Elke deelnemer maakt, als hij/zij klaar is, een foto van zijn tekening. Deze kan hierna in het VC-tool gedeeld worden.
Terugkoppeling

Als iedereen klaar is, worden de tekeningen gedeeld. Hiervoor kun je kiezen uit twee manieren:

Als het essentieel is dat iedereen de mening van de anderen hoort of als het aantal deelnemers klein is (maximaal 6), dan vindt een plenaire terugkoppeling plaats.

Door middel van de werkvorm oprollen (1-2-4-all).
In tweetallen worden de tekeningen gedeeld en de essentiële punten worden op een apart vel geschreven. Bij een Face2Face meeting kun je er voor kiezen om de duo’s samen een nieuwe tekening te laten maken. Online is dat iets moeilijker. Vervolgens worden viertallen gevormd en wordt er weer gedeeld.

Het is belangrijk bij de terugkoppeling dat ieders mening geaccepteerd wordt en er goed doorgevraagd wordt.

Meer informatie

Dit is één van de werkvormen uit het digitale werkboek ‘Online Werkvormen’. Dit werkboek bevat meer dan 75 online werkvormen. Je kunt er samen met de handleiding ‘Faciliteren van Online Meetings’ een abonnement op nemen.

Naar het handboek

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm