Specialist in faciliteren

Prioriteer en rol op

Doel

De top 3 bepalen uit een grote lijst met punten (bijv. bevindingen, ideeën). Waarbij het essentieel is dat het een door alle deelnemers gedragen prioriteitenlijst is.

Bruikbaar bij

Een groot aantal bevindingen / opmerkingen / ideeën waaruit de deelnemers een selectie willen maken om aan te werken.

Meervoudige Interesses

Verbaal-Linguïstisch, Logisch-mathematisch, Visueel-ruimtelijk

Aanpak

Deze beschrijving gaat uit van twee punten:

 • een groep van 12 deelnemers. Bij een ander aantal deelnemers dient de werkvorm aangepast te worden.
 • Er wordt gewerkt op een zogenaamde placemat. Een flip-over die op tafel ligt waarvan de indeling vooraf is gemaakt.
Voorbereiding
 • Verdeel de set met bevindingen in vier ongeveer even grote delen: 1, 2, 3 en 4.
 • Maak van elke subset 3 kopieën.
 • Maak drie placemats volgens het voorbeeld in de PDF (kun je onderaan de pagina downloaden).
 • Leg op elke tafel één placemat.
Werkwijze
 • Bepaal vooraf met de opdrachtgever of tijdens de bijeenkomst met de deelnemers de centrale vraag waarop geprioriteerd gaat worden. Schrijf die op een flip-over en hang hem op zodat deze voor alle deelnemers goed zichtbaar is.
 • Verdeel de groep van 12 deelnemers in drie groepen van vier. Laat elke groep plaatsnemen aan een tafel. Elke tafel heeft dus een deelnemer A, B, C en D.
 • Geef elke deelnemer een set met bevindingen. Bijvoorbeeld elke A krijgt subset 1, elke B krijgt subset 2, elke C krijgt subset 3 en elke D krijgt subset 4.
 • Elke deelnemer bepaalt a.d.h.v. de centrale vraag zijn top 3 met bevindingen die opgepakt moet worden uit zijn subset en schrijft die top 3 op de placemat in zijn vak. Dus elke A bepaalt zijn top 3 uit subset 1.
 • Nu delen aan elke tafel deelnemer A en deelnemer B hun top 3. Ze bepalen gezamenlijk welke nieuwe top 3 ontstaat en schrijven deze op de placemat in het vak ‘A + B’. Datzelfde doen de spelers C en D aan elke tafel.
 • Vervolgens delen A+B hun prioriteiten met C+D. Gezamenlijk bepalen ze een top 3 en schrijven die op de placemat in het centrale vak ‘A+B+C+D’. Nu heeft elke tafel een top 3.
 • Als laatste stap delen de drie tafels hun top 3 met elkaar en wordt er gezamenlijk een top 3 vastgesteld. Waarschijnlijk staan er al een paar dubbele bevindingen in.
Mogelijke extra stap

De top 3 wordt opgehangen. Alle deelnemers nemen nogmaals hun subset door en kijken of er in hun subset bevindingen worden genoemd die gerelateerd zijn aan de top 3. Als dat zo is worden ze er bij geschreven.

Meer variaties en tips

In de PDF staan nog tips en variaties.

Meer informatie

Download deze werkvorm

Naar de training