Specialist in faciliteren

Situatiesommetje maken

Doel

Bij een nieuw plan bepalen of het individu of het team in staat is om het plan uit te voeren.

Bruikbaar bij

De aanvang van een nieuw project of als het team voor een keuze staat en men wil weten of men in staat is om het vervolg op te pakken.

Meervoudige interesse

Verbaal-linguïstisch, Logisch-mathematisch, intrapersoonlijk.

Aanpak Face2Face

De teamleden bepalen met elkaar welke eenheden onderdeel vormen van een situatie-som. Dit is een voorbeeld:

Tegenwoordig is het zelf nemen van initiatieven een belangrijke competentie. Het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten en daarbij zelf het heft in handen te nemen maakt dat je de baas blijft over je eigen werk.

  • Dat betekent wel 2 dingen:
    Je moet die taak beheersen èn je moet je eigen baas kunnen zijn.
  • Dat betekent wel 2 dingen:
    Je moet geleerd hebben de taak uit te voeren èn je baas moet je toestaan je eigen baas te zijn.
  • Dat betekent wel 2 dingen:
    Vraag jezelf af: “Kan ik dit of moet ik er eerst meer over leren?” en “Heb ik met mijn baas een akkoord dat hij mij toestaat mijn eigen baas te zijn?”.

Het komt neer op het situatie-sommetje:

Initiatief = Zelfreflectie x Communicatie

Geef dit voorbeeld en laat de teamleden samen bepalen welk situatie-sommetje voor dit team van toepassing is?

Aanpak Online

Online werkt de aanpak vergelijkbaar als face2face.

Meer informatie

Dit is één van de werkvormen uit het werkboek ‘Online Werkvormen’. Dit werkboek bevat meer dan 75 online werkvormen. Je kunt er samen met de handleiding ‘Faciliteren van Online Meetings’ een abonnement op nemen.

Bron
Nel Mostert

Naar het handboek

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm