Specialist in faciliteren

We hebben gemeen …

Doel

Op een snelle en vrolijke manier iets meer van elkaar te weten komen.

Bruikbaar bij

Alle kennismakingen, maar vooral de eerste bijeenkomst na een vakantieperiode.

Meervoudige Interesses

Verbaal-linguïstisch, interpersoonlijk

Aanpak

Na zijn of haar vakantie wil iedereen graag wat over zijn vakantie vertellen, maar dat kan heel veel tijd kosten. Door deze werkvorm in te zetten beperk je die tijd, maar weten de deelnemers toch iets meer van elkaars vakantie. Dat geeft weer aanknopingspunten voor een kort gesprek in een pauzeblok.

  • Verdeel de groep in groepjes met drie deelnemers.
  • Geef elk groepje een flip-over en viltstiften.
  • Vraag elk groepje de gemeenschappelijke kenmerken van hun vakantie op te schrijven door de zin “Tijdens mijn laatste vakantie heb ik …” aan te laten vullen.
  • Na 5 minuten snelle report-out per groepje.

Mogelijke nabespreking

  • Wat was jullie doel?
    Interessante dingen te weten komen, zoveel mogelijk te weten komen, elkaars verhaal horen en daar op aanhaken?
  • Als er een groep is die, wat betreft aantal kenmerken, met kop en schouders boven de andere groepen uitsteekt, kun je vragen wat hun aanpak is geweest.
  • Hoe vertaalt jullie aanpak zich in jullie werk? Is dat effectief?
Meer informatie

In de PDF die je hieronder kunt downloaden staan nog tips en variaties.

Download deze werkvorm

Naar de training