Specialist in faciliteren

Welkom ABC

Doel

Energie opwekken, groepsgevoel creëren en elkaar beter leren kennen.

Bruikbaar bij

Workshops van een dag waarbij groep elkaar nog niet goed kent.

Meervoudige interesses

Verbaal-linguïstisch, Lichamelijk-kinesthetisch en Logisch-mathematisch

Aanpak

Hang drie A4 met daarop A, B resp. C goed verspreid over de ruimte.

Geef elke deelnemer een A4 (zie PDF) waarop ze een persoonlijke vraag met daarop drie mogelijke antwoorden schrijven zonder dat de andere deelnemers het zien. Eén van de antwoorden moet goed zijn. De andere twee wantwoorden moeten fout zijn. Het correcte antwoord moet omcirkeld worden. De A4 blaadjes worden ingeleverd bij de facilitator.

Als alles A4 ingeleverd zijn, schud dan de A4-vellen.
Noem de naam van de deelnemer en lees de vraag en mogelijke antwoorden voor. Alle deelnemers (uitgezonderd de persoon wiens vraag het betreft) worden verzocht naar het vak met het juiste antwoord te lopen.

Nadat iedereen een keuze heeft gemaakt, maak je het juiste antwoord bekend. Aan één van de deelnemers kun je een toelichting voor de gemaakte keuze vragen. Vraag altijd toelichting aan degene wiens vraag het betreft.

Diegene met het meeste aantal goede antwoorden krijgt eeuwige roem.

Tip en variatie

In het PDF-bestand staat nog drie tips.

Download de werkvorm